Co trzeba wiedzieć o wyspach zaworowych?

Funkcjonowanie maszyn i urządzeń przemysłowych wiąże się nie tylko z wykorzystywaniem napędów mechanicznych lub elektrycznych, ale także z używaniem układów hydrauliki siłowej, gdzie energia jest przenoszona za sprawą przepływającego czynnika znajdującego się pod odpowiednim ciśnieniem lub systemów pneumatycznych, w których działanie poszczególnych elementów jest uzależnione od dostarczania sprężonego powietrza. W obu tych przypadkach, niezbędne okazuje się zastosowanie właściwych instalacji rozprowadzających ciecz lub gaz, a także zamontowanie armatury pozwalającej na kontrolowanie tego procesu. W grę wchodzą tu więc rozdzielacze hydrauliczne lub odpowiednie zawory, które w pneumatyce mają zwykle postać tzw. wysp zaworowych. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Czym jest wyspa zaworowa i jak działa?

Wyspa zaworowa to układ sterujący pracą danego urządzenia lub częściej jednym z jego elementów odpowiedzialnych za realizację danej funkcji. Składa się ona zwykle z kilku lub nawet kilkunastu pojedynczych zaworów, które są zasilane sprężonym powietrzem docierającym z jednego źródła i pozwalają na jego kierowanie do poszczególnych części układu, a tym samym uruchamianie lub dezaktywowanie konkretnych funkcjonalności. Wyspa zaworowa jest też wyposażona w system kontrolny, na ogół elektroniczny, lecz możliwe są także rozwiązania mechaniczne lub hydrauliczne, który zawiaduje działaniem poszczególnych zaworów. Najczęściej pracą wyspy zaworowej steruje jednak przemysłowy układ PLC. Z reguły wyspy zaworowe wyposaża się w zawory o różnej charakterystyce np. 3/2  czy 5/2  oraz rozmaite przyłącza i moduły komunikacyjne, co zwiększa uniwersalność i obszar stosowania konkretnego urządzenia.

Co trzeba wiedzieć o korzystaniu z wysp zaworowych?

Wyspy zaworowe trafiają do układów pneumatycznych w maszynach i urządzeniach z rozmaitych branż, w których zdecydowano się na daleko idącą automatyzację ich działania. Największą zaletą wysp zaworowych jest możliwość lepszego projektowania instalacji przez oszczędność miejsca i łatwy dostęp do modułu sterowania.