Blog

zawór hydrauliczny

Rodzaje i funkcje zaworów hydraulicznych

Układy hydrauliki siłowej są istotnym komponentem wielu maszyn i urządzeń, ponieważ pozwalają na przenoszenie znacznych ilości energii potencjalnej przy minimalnej bezwładności, a jednocześnie gwarantują możliwość niezwykle precyzyjnego sterowania rozmaitymi elementami, w tym również mającymi dużą masę oraz jednocześnie są w stanie zapewnić doskonałą amortyzację i pozycjonowanie. Do prawidłowego działania takich instalacji niezbędne są jednak odpowiednie systemy sterowania. Rozwiązaniem, bez którego funkcjonowanie sprzętu z tej kategorii nie byłoby możliwe, są różnego typuu zawory hydrauliczne. Rexroth jest firmą, która od lat specjalizuje się w ich dostarczaniu i dopasowywaniu do rozmaitych zastosowań. Przekonajmy się, jakie ich rodzaje są używane najczęściej.

Czytaj więcej

części hydrauliczne

Co jest ważne przy wyborze płyty przyłączeniowej?

Funkcjonowanie wielu maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga stosowania rozwiązań z zakresu mechatroniki, a więc łączenia ze sobą wielu układów mechanicznych, elektronicznych, pneumatycznych bądź hydraulicznych. W przypadku obrabiarek używane są wszystkie te technologie, jednak w miejscach, gdzie liczy się precyzja sterownia, brak opóźnienia oraz możliwość przenoszenia dużych sił, wybierane są zwykle różne układy hydrauliki siłowej. Ich sprawne działanie wymaga odpowiednich komponentów m.in. zaworów hydraulicznych Rexroth czy właściwych bloków i płyt przyłączeniowych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czytaj więcej

wyspa zaworowa

Co trzeba wiedzieć o wyspach zaworowych?

Funkcjonowanie maszyn i urządzeń przemysłowych wiąże się nie tylko z wykorzystywaniem napędów mechanicznych lub elektrycznych, ale także z używaniem układów hydrauliki siłowej, gdzie energia jest przenoszona za sprawą przepływającego czynnika znajdującego się pod odpowiednim ciśnieniem lub systemów pneumatycznych, w których działanie poszczególnych elementów jest uzależnione od dostarczania sprężonego powietrza. W obu tych przypadkach, niezbędne okazuje się zastosowanie właściwych instalacji rozprowadzających ciecz lub gaz, a także zamontowanie armatury pozwalającej na kontrolowanie tego procesu. W grę wchodzą tu więc rozdzielacze hydrauliczne lub odpowiednie zawory, które w pneumatyce mają zwykle postać tzw. wysp zaworowych. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Czytaj więcej

sprzęgło hydrauliczne

Jakie zadania pełni sprzęgło hydrauliczne?

Prawidłowe działanie maszyn i urządzeń wymaga stosowania wielu elementów wpływających na generowanie oraz wykorzystywanie powstającego ruchu roboczego. W tym celu używane są odpowiednio zaprojektowane układy przenoszenia napędu. Poza samym przesyłaniem ruchu, niezbędne okazuje się również sterowanie jego parametrami. W tym celu stosowane są różne rozwiązania, obejmujące układy mechaniczne, elektromagnetyczne oraz hydrauliczne. Jednym z wybieranych najczęściej tam, gdzie w grę wchodzą wysokie obroty i precyzja sterowania są sprzęgła hydrauliczne do obrabiarek. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i zasada pracy.

Czytaj więcej

hydraulika

Jak uszczelniać rozdzielacze hydrauliczne?

W wielu maszynach i urządzeniach, gdzie zachodzi potrzeba przemieszczania znacznych mas, precyzyjnego pozycjonowania elementów, minimalizowania czasu reakcji czy działania w warunkach wysokiego zagrożenia eksplozją lub pożarem korzysta się z hydrauliki siłowej. Układy tego typu wykorzystują energię potencjalną zgromadzoną w cieczy i są w stanie błyskawicznie przekazywać ją na duże odległości. Do sprawnego funkcjonowania systemów tego rodzaju niezbędne okażą się jednak właściwie działające rozdzielacze hydrauliczne. Urządzenia te nie będą prawidłowo pracowały, jeżeli pojawią się w nich nieszczelności. Przekonajmy się, czym są rozdzielacze i sprawdźmy, jak się je uszczelnia.

Czytaj więcej

Tarcza sprzęgłowa

Poznaj budowę i zastosowanie tarczy sprzęgłowej

W maszynach i urządzeniach konieczne są układy, które umożliwią przeniesienie napędu do podzespołów roboczych wykonujących konkretne zadania. Ponieważ sterowanie większością zaawansowanych konstrukcji jest złożone, nie obejdzie się w nich bez elementów, które pozwalają na załączanie i odłączanie napędu wówczas, gdy będzie on potrzebny. Sposobem na uzyskanie takiego rezultatu jest jednak niewłączanie i wyłączenie jednostki napędowej, a użycie dopasowanego do specyfiki danego zastosowania sprzęgła

Czytaj więcej

nowoczesna tokarka

Jakie są różnice między tokarką TUR 50 a tokarką TUR 630?

Tokarki uniwersalne typu TUR, to urządzenia zaprojektowane i wytwarzane przez wrocławską Fabrykę Automatów Tokarskich „PONAR”. Ich produkcję rozpoczęto na początku lat 70. i kontynuowano do końca lat 90. ubiegłego wieku. Po przejęciu fabryki przez Grupę Haco, część modeli była wytwarzana nadal. Wśród urządzeń pochodzących od tego wytwórcy znajdują się dobrze znane i wysoko cenione maszyny, takie jak tokarka TUR 50 czy TUR 630M. Po wykonaniu prac modernizacyjnych i gruntownym remoncie podstawowych podzespołów, nadają się one idealnie jako wyposażenie warsztatów i firm produkcyjnych zajmujących się profesjonalną obróbką metalu. Przekonajmy się, jakie są podstawowe różnice między tymi urządzeniami.

Czytaj więcej

maszyny przemysłowe

Jak przedłużyć żywotność maszyn przemysłowych?

Wszystkie maszyny i urządzenia mają określoną żywotność, która wynika z właściwości zastosowanych w nich materiałów oraz sposobu zaprojektowania i wykonania komponentów, z jakich zostały zbudowane. Znaczenie mają również wykorzystanie rozwiązania konstrukcyjne, a także codzienne obciążenia oraz warunki, w których są one eksploatowane. Czas pracy sprzętu można jednak wydłużyć, odpowiednio go serwisując i zapatrując się w części do obrabiarek do metalu dobrej jakości. Przekonajmy się, co jest ważne przy korzystaniu z maszyn przemysłowych.

Czytaj więcej