Płytki sprzęgłowe i hamulcowe

Płytki sprzęgłowe i hamulcowe służą do przeniesienia momentu obrotowego z części napędzającej na część napędzaną urządzenia. Są umieszczone w sprzęgłach i hamulcach, które ze względu na sposób ściskania pakietu płytek dzielą się na: elektromagnetyczne, mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne. W sprzęgłach przeciążeniowych płytki są ściskane sprężynami. Ich powierzchnie cierne w celu zmiany temperatury pracy, charakterystyki dynamicznej, wielkości przenoszonego momentu obrotowego mogą być pokryte spiekiem metaloceramicznym lub oklejone okładzinami organicznymi. Ze względu na sposób chłodzenia i smarowania dzielą się na płytki do pracy w oleju oraz do pracy na sucho. W obrabiarkach do obróbki metali stosowane są płytki wykonane z zahartowanej stali. W celu skrócenia czasu rozłączania sprzęgieł i hamulców stosuje się "falowanie" płytek wewnętrznych lub zewnętrznych lub montuje się na nich sprężynki rozpychające.

Tarcze hamulcowe

Tarcze hamulcowe przystosowane do pracy na sucho montowane są w hamulcach w celu hamowania wirujących części maszyn a także w silnikach samohamownych. W celu zwiększenia momentu hamującego wykonuje się też hamulce dwutarczowe. Po zastosowaniu specjalnych materiałów i obudów mogą one pracować w strefach zagrożonych wybuchem. Płytki oraz tarcze są odpowiednio ukształtowane w celu przeniesienia momentu np. z wałka na zabierak. Stosuje się najczęściej połączenia kształtowe (suwliwe) wielowypustowe i zębate.