Czym są i jak działają siłowniki hydrauliczne?

Hydraulika siłowe jest stosowana tam, gdzie konieczne jest szybkie przekazywanie dużej ilości energii potencjalnej, którą łatwo da się zamienić w mechaniczną i wykonać określoną pracę. Za przeprowadzanie zadań tego rodzaju są odpowiedzialne różnego rodzaju elementy robocze – silniki hydrauliczne bądź siłowniki. Komponenty do hydrauliki siłowej instalowanej w maszynach m.in. siłowniki czy rozdzielacze hydrauliczne oferuje firma Apex, specjalizująca się w podzespołach do maszyn. Przyjrzyjmy się bliżej działaniu i roli siłowników.

Czym są siłowniki?

Siłowniki określane też mianem cylindrów hydraulicznych to elementy, które za sprawą dopływu czynnika mogą wykonywać pracę przez wysuwanie bądź wsuwanie komponentu nazywanego tłoczyskiem z cylindrycznego korpusu. Pozwala to na unoszenie ładunków o znacznej masie, przesuwanie części roboczych maszyn lub urządzeń, a także ich precyzyjne pozycjonowanie, a niekiedy także oddziaływanie na środowisko zewnętrzne, czego doskonałym przykładem mogą być choćby młoty hydrauliczne. Konstrukcja siłowników jest dość prosta – poza cylindrem i tłoczyskiem składają się na nie także tłok połączony z tłoczyskiem i umieszczony wewnątrz cylindra oraz uszczelnienia wraz z mocowaniami tłoczyska jak też korpusu do konkretnych elementów konstrukcji. Ważną rolę odgrywają też zawory, za sprawą których czynnik może być wprowadzany do siłownika i z niego wyprowadzany.

Na jakiej zasadzie działają siłowniki?

 Podstawowy podział siłowników to konstrukcje działające jednostronnie oraz dwustronnie. W siłownikach jednostronnego działania czynnik hydrauliczny trafia do wnętrza cylindra napierając na tłok i powodując wysunięcie tłoczyska. Ruch powrotny odbywa się w wyniki zadziałania sprężyny, pod naciskiem masy ładunku bądź przemieszczanego komponentu czy innego rozwiązania mechanicznego. W siłownikach dwustronnego działania czynnik jest przekazywany do wewnętrznej przestrzeni cylindra między jego dnem a tłokiem w celu wysunięcia tłoczyska, a dla jego wsunięcia trafia do miejsca w cylindrze ulokowanego po drugiej stronie tłoka. Ważną rolę pełnią w tym procesie zawory oraz rozdzielacze zarządzające przepływem strumienia cieczy.