Dlaczego koła zębate pasowe ulegają zużyciu?

W niemal wszystkich maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w zastosowaniach przemysłowych oraz w większości pojazdów używa się różnych układów przenoszenia napędu. W zależności od potrzeb mogą to być m.in. rozmaite systemy mechaniczne, gdzie transmisja napędu odbywa się z użyciem wałków i kół zębatych, a także przekładnie cięgnowe, gdzie w użyciu poza kołami zębatymi są również koła pasowe. W przypadku konstrukcji o specjalnych wymaganiach montowane są też rozwiązania stanowiące połączenie cech takich systemów, a mianowicie przekładnie z pasami uzębionymi. Przekonajmy się, na jakiej zasadzie działają i sprawdźmy, co wpływa na tempo ich zużycia.

Czym są pasowe koła zębate?

W przekładniach, w których stosuje się pasowe koła zębate, napęd jest przenoszony za pomocą cięgna mającego postać uzębionego pasa. Moment obrotowy jest jednak przekazywany nie za sprawą sprzężenia ciernego, jak np. w klasycznych pasach klinowych, a dzięki mechanicznemu naciskowi, jakie zęby koła wywierają na uzębienie pasa. Takie rozwiązanie daje nie tylko możliwość transmisji ruchu obrotowego, ale również pozwala na synchronizację obracających się wałków oraz niezwykle precyzyjne sterowanie rozmaitymi urządzeniami. Eliminuje też bezwładność występującą w przekładniach z pasami i kołami działającymi wyłącznie za sprawą tarcia.

Co wpływa na przyspieszone zużycie zębatych kół pasowych?

Czynnikami przyczyniającymi się do przyspieszonego zużycia zębatych kół pasowych są odstępstwa od osiowości układu, sprawiające, że niektóre fragmenty mogą być silnie obciążone. Problemem okażą się również zanieczyszczenia trafiające między zęby pasa a koła. Na trwałość podzespołów wpływają też błędy w montażu i zły naciąg pasa oraz jego nieprawidłowy dobór, jeśli chodzi o wymiar czy użyty materiał.