Jak dobrać sprzęgło do obrabiarki?

Sprzęgła montowane w obrabiarkach najczęściej służą do załączania oraz rozłączania napędu. Proces ten jest realizowany za pomocą sterowania mechanicznego, elektromagnetycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego. Stosowane też są inne rodzaje sprzęgieł np. elastycznych, połączonych na stałe z elementami maszyny. Mają one za zadanie tłumienie drgań. Kolejną grupą są sprzęgła, które pracują w poślizgu, ułatwiając płynny rozruch detali charakteryzujących się dużym momentem bezwładności. Są to sprzęgła hydrokinetyczne, indukcyjne, magnetyczne, tarczowe lub proszkowe.

Jakie sprzęgła stosuje się w obrabiarkach?

W obrabiarkach do metalu najczęściej stosuje się sprzęgła wielopłytkowe sterowane elektromagnetycznie przystosowane do pracy w oleju. Jeżeli mogą być włączane przy prędkości względnej obu pierścieni zębatych równej 0 obr./min lub przy synchronicznych obrotach to stosuje się sprzęgła zębate włączane elektromagnetycznie. Wymienione sprzęgła są zasilane przez szczotkotrzymacz (cewka wirująca) lub dwa przewody (cewka ułożyskowana). Sprzęgła wielopłytkowe sterowane mechanicznie są coraz rzadziej stosowane. W obrabiarkach do drewna stosowane są najczęściej sprzęgła tarczowe, lub wielopłytkowe sterowane elektromagnetycznie do pracy na sucho. W maszynach pracujących w przemyśle opakowaniowym, spożywczym oraz papierniach i drukarniach stosowane są sprzęgła proszkowe, magnetyczne, indukcyjne oraz cierne.

Jak prawidłowo dobrać sprzęgło?

Konstruktor dobierający sprzęgło lub hamulec musi znać następujące parametry: obroty i moment obrotowy dynamiczny, lub statyczny, rodzaj silnika napędowego oraz rodzaj maszyny. Środowisko pracy może być następujące: praca w oleju lub praca na sucho. Do wyboru konstrukcji decydujące znaczenie ma częstotliwość załączeń, dopuszczalne czasy załączania i rozłączania, rodzaj sterowania (przy zasilaniu prądem elektrycznym należy określić napięcie stałe lub zmienne i podać jego wartość), a także ocenić możliwość dostępu do sprzęgła lub hamulca w celu pomiaru szczeliny, która wymaga okresowej regulacji.

Projektując układ napędowy maszyny, musimy znać maksymalne gabaryty dla sprzęgieł i hamulców. Jest to ważne przy projektowaniu nowych maszyn oraz podczas dobierania zamienników w trakcie remontu.