Jak działają sprzęgła elektromagnetyczne?

W większości maszyn i urządzeń zachodzi potrzeba czasowego załączania oraz rozłączania napędu poszczególnych elementów roboczych. Pozwala to na możliwość zmiany stosowanego narzędzia, wymiany materiału poddawanego obróbce czy zmiany pozycjonowania niektórych komponentów. W zależności od potrzeb można wykorzystywać rozmaite rodzaje sprzęgieł o różnej charakterystyce i przeznaczeniu. Poza konstrukcjami mechanicznymi, gdzie połączenie jest uzyskiwane za sprawą bezpośredniego kontaktu elementów i wywieranego między nimi nacisku używa się również sprzęgieł hydrokinetycznych oraz sprzęgieł elektromagnetycznych. Czym cechują się te ostatnie i dlaczego są wybierane.

Zasada działania sprzęgła elektromagnetycznego

W przypadku tradycyjnych sprzęgieł elektromagnetycznych zasada działania opiera się na tym, że siła elektromagnetyczna wytwarzana przez elektromagnes przyciąga osadzoną przesuwnie na współpracującym wale tarczę, sprzęgając ją z tarczą połączoną z elektromagnesem albo ją odpycha, rozłączając napęd. W sprzęgłach wielopłytkowych tarcza ściska pakiet płytek.

W przypadku sprzęgieł proszkowych pojawienie się zaindukowanego przepływem prądu pola magnetycznego prowadzi do zmiany charakterystyki substancji ferromagnetycznej, prowadząc do jej "zagęszczenia" i połączenia rotora i statora (charakteryzują się liniową zależnością wielkości przenoszonego momentu obrotowego od natężenia prądu).

Dlaczego korzysta się ze sprzęgieł elektromagnetycznych?

Sprzęgła elektromagnetyczne mogą być stosowane ze względu na możliwość szybkiego sterowania układem przeniesienia napędu, a więc błyskawicznego załączania oraz rozłączania napędu, jak i wykorzystywanie efektu oddziaływania pola magnetycznego na proszek ferromagnetyczny ze względu na trwałość takiej konstrukcji (brak elementów ulegających zużyciu, wymagających częstej wymiany).