Jak obliczyć moduł zębatki?

W większości konwencjonalnych maszyn do obróbki metalu, do przekazywania napędu wykorzystuje się przekładnie zębate, które pozwalają na przenoszenie momentu obrotowego z silnika do elementów wykonawczych. W zależności od tego, czy mają one wykonywać rotację, czy przemieszczać się ruchem liniowym jako element bierny używane są koła zębate albo listwy zębate określane też jako zębatki. Prawidłowa praca, współpracujących ze sobą elementów wymaga właściwego doboru ich parametrów. Przekonaj się, czym jest moduł zęba w przekładni zębatej, sprawdź, w jaki sposób się go określa i zobacz, jakie ma znacznie.

Czym jest moduł koła zębatego?

Moduł koła zębatego jest wielkością charakteryzującą parametry zęba. Jego wartość została znormalizowana. Moduł stanowi iloraz średnicy podziałowej i liczby π. Jest więc to odległość między dwoma jednoimiennymi punktami dwóch kolejnych zębów, która została zmierzona po łuku średnicy podziałowej oddzielającej od siebie głowę i stopę każdego z zębów. Warto pamiętać, że przy uzębieniu normalnym (niekorygowanym) wysokość głowy zęba odpowiada wielkości modułu koła zębatego, a stopa zęba to 1,2 modułu koła zębatego. Współpracujące ze sobą koła zębate lub koło i listwa zębata muszą mieć ten sam moduł, niezależnie od średnicy i liczby zębów.

Dlaczego obliczenia wymiarów kół zębatych i zębatek są tak ważne?

Układ przeniesienia napędu powinien uzyskiwać możliwie małe wymiary, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie wymaganego w danym układzie przełożenia. Precyzyjne wyliczenie podstawowych parametrów gwarantuje nie tylko sprawną pracę urządzenia, ale także odpowiednią trwałość przekładni. Wzajemne oddziaływania będą się wówczas rozkładały prawidłowo i nie dojdzie do ich przyspieszonego zużycia.