Jak przedłużyć żywotność maszyn przemysłowych?

Wszystkie maszyny i urządzenia mają określoną żywotność, która wynika z właściwości zastosowanych w nich materiałów oraz sposobu zaprojektowania i wykonania komponentów, z jakich zostały zbudowane. Znaczenie mają również wykorzystanie rozwiązania konstrukcyjne, a także codzienne obciążenia oraz warunki, w których są one eksploatowane. Czas pracy sprzętu można jednak wydłużyć, odpowiednio go serwisując i zapatrując się w części do obrabiarek do metalu dobrej jakości. Przekonajmy się, co jest ważne przy korzystaniu z maszyn przemysłowych.

Jakie czynniki w największym stopniu wpływają na zużywanie się maszyn?

Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości podzespołów mechanicznych są oddziaływania zewnętrzne, jakim są one poddawane podczas pracy. Do największych problemów zalicza się tarcie występujące we wszystkich miejscach, gdzie dochodzi do przemieszczania się względem siebie przylegających powierzchni, co powoduje ścieranie się metalu. Równie destrukcyjny jest wpływ wysokiej temperatury, która oznacza spadek wytrzymałości i łatwiejsze odkształcenia. Problemem są również drgania powodujące mikropęknięcia i zmianę pozycji elementów oraz luzowanie się połączeń. Czynnikiem obniżającym żywotność jest występowanie wysokiego zapyleniedużej wilgotności. Do kłopotów przyczynia się też niewłaściwa obsługa, przeciążanie urządzeń oraz nieprzestrzeganie terminów przeglądów.

Jak przedłużyć czas eksploatacji maszyn?

Najlepszą metodą wydłużenia żywotności maszyn przemysłowych jest właściwe smarowanie wszystkich punktów tarcia oraz dbanie o to, by zgodnie z zaleceniami producenta wymieniać materiały eksploatacyjne. Liczyć będzie się również wykonywanie przewidzianych przeglądów oraz stosowanie się do zasad obsługi sprzętu. Nie można też zapominać o wymianie zużywających się części oraz okresowej kontroli ustawień.