Jak uszczelniać rozdzielacze hydrauliczne?

W wielu maszynach i urządzeniach, gdzie zachodzi potrzeba przemieszczania znacznych mas, precyzyjnego pozycjonowania elementów, minimalizowania czasu reakcji czy działania w warunkach wysokiego zagrożenia eksplozją lub pożarem korzysta się z hydrauliki siłowej. Układy tego typu wykorzystują energię potencjalną zgromadzoną w cieczy i są w stanie błyskawicznie przekazywać ją na duże odległości. Do sprawnego funkcjonowania systemów tego rodzaju niezbędne okażą się jednak właściwie działające rozdzielacze hydrauliczne. Urządzenia te nie będą prawidłowo pracowały, jeżeli pojawią się w nich nieszczelności. Przekonajmy się, czym są rozdzielacze i sprawdźmy, jak się je uszczelnia.

Czym są rozdzielacze hydrauliczne i jak działają?

Sprawne funkcjonowanie układów hydraulicznych wymaga stosowania w nich urządzeń sterujących, które skierują strumień używanego czynnika do tej części systemu, w której znajdują się wykorzystywane do realizacji zadania odbiorniki np. silnik hydrauliczny lub siłownik. W tym celu używane są rozdzielacze hydrauliczne, które są rodzajem zaworów, a ich zadaniem będzie skierowanie cieczy do odpowiedniego otworu, a tym samym uruchomienie potrzebnego w danej chwili elementu. Stosowane w zastosowaniach przemysłowych są rozdzielacze suwakowe, w których za ukierunkowanie cieczy odpowiada przemieszczający się wzdłużnie wałek określany jako suwak. Dzięki znajdującym się na jego obwodzie przewężeniom czynnik może trafić do właściwego kanału.

Jak uszczelnić rozdzielacz?

Praca rozdzielacza wymaga sprawnego przemieszczania się suwaka i zachowania szczelności, ponieważ wycieki obniżałyby ciśnienie panujące w układzie oraz prowadziły do strat czynnika i powstawania zanieczyszczeń. W tym celu poszczególne elementy są do siebie dobrze dopasowane, a dla zwiększenia przylegania ich powierzchni zakłada się na nie specjalne uszczelki określane jako o-ringi z uwagi na swój przypominający pierścień kształt.