Jakie zadania pełni sprzęgło hydrauliczne?

Prawidłowe działanie maszyn i urządzeń wymaga stosowania wielu elementów wpływających na generowanie oraz wykorzystywanie powstającego ruchu roboczego. W tym celu używane są odpowiednio zaprojektowane układy przenoszenia napędu. Poza samym przesyłaniem ruchu, niezbędne okazuje się również sterowanie jego parametrami. W tym celu stosowane są różne rozwiązania, obejmujące układy mechaniczne, elektromagnetyczne oraz hydrauliczne. Jednym z wybieranych najczęściej tam, gdzie w grę wchodzą wysokie obroty i precyzja sterowania są sprzęgła hydrauliczne do obrabiarek. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i zasada pracy.

Do czego służy sprzęgło?

Sprzęgło pozwala na sprawne sterowanie układem przez załączanie i rozłączanie napędu, a tym samym wprawianie w ruch komponentów roboczych. W tym celu można stosować układy zawierające elementy cierne, które są do siebie dociskane mechanicznie. W grę wchodzi również generowanie siły elektromagnetycznej wytwarzanej przez cewkę albo użycie rozwiązań z zakresu hydrauliki siłowej, a zatem sprzęgła hydraulicznego.

Jaka jest zasada działania sprzęgła hydraulicznego?

Zasada działania zależy od odmiany konstrukcyjnej sprzęgieł hydraulicznych stosowanych w obrabiarkach.

Popularne są sprzęgła wielopłytkowe w których pakiet płytek ciernych jest ściskany przez tłok przesuwający się w cylindrze. Do sterowania stosowany jest olej mineralny o ciśnieniu od 0,5 do 2 MPa. Regeneracja takich sprzęgieł hydraulicznych jest możliwa. Wymianie podlegają płytki, uszczelnienia i łożyska.

Stosowane są też sprzęgła, w których pakiet płytek został zastąpiony membranami z okładzinami ciernymi. Po podaniu oleju pod ciśnieniem przez wał do sprzęgła, membrany rozchylają się i dociskane są do ścianek korpusu zewnętrznego. Następuje przeniesienie momentu z wirnika zamocowanego na wałku (membran) na korpus. Do sterowania doprowadzany jest olej o ciśnieniu 2,5 MPa. Sprzęgła hydrauliczne o takiej konstrukcji mają bardzo mały moment resztkowy po rozłączeniu, ale nie można ich regenerować.