Jakie zalety mają imaki szybkowymienne?

Obróbka skrawaniem prowadzona z wykorzystaniem tokarki wymaga używania odpowiedniego do specyfiki danego zadania noża tokarskiego. Jakość wykonanego detalu jest w dużej mierze uzależniona od precyzji działania wszystkich elementów urządzenia, w tym tego, czy narzędzie przemieszcza się po właściwej ścieżce. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli wcześniej nie zostanie ono prawidłowo zamontowane. Podzespołem tokarki, który przesądza o precyzji osadzenia i wypozycjonowania noża jest imak narzędziowy (nożowy) zamontowany na saniach narzędziowych. Przekonajmy się, jakie rozwiązania konstrukcyjne są stosowane w imakach i jak się sprawdzają.

Czym jest imak narzędziowy?

Imak narzędziowy jest elementem tokarki pozwalającym na osadzenie noża tokarskiego, który podczas obróbki przemieszcza się względem materiału, umożliwiając uzyskanie odpowiedniej geometrii przedmiotu obrabianego. W klasycznych rozwiązaniach nóż jest mocowany za sprawą specjalnych śrub, które utrzymują go w położeniu roboczym. W imakach szybkowymiennych noże osadza się w kostkach, które następnie umieszcza się w korpusie i blokuje przy pomocy jednej dźwigni. Z imakiem można używać wielu kostek z wcześniej założonymi narzędziami, a wymiana nie wymaga długotrwałego pozycjonowania. Do najbardziej rozpowszechnionych standardów imaków szybkowymiennych należy Multifix dostępny w różnych wymiarach oznaczanych literowo zależnie od rozmiarów trzonka noża.

Co daje używanie imaka szybkowymiennego?

Korzystanie z imaka szybkowymiennego to przede wszystkim skrócenie przerw międzyoperacyjnych potrzebnych do wymiany narzędzia, a tym samym zwiększenie tempa pracy. Co ważne, stosowanie takiego rozwiązania przekłada się też na mniejsze straty materiałowe z uwagi na mniejsze prawdopodobieństwo błędnego montażu oraz wyższą dokładność.